Jagiellonian University Repository

Spór nad genezą zachodniosłowiańskich państwowości w świetle mitologii kejanidzkiej i Aleksandriady

pcg.skipToMenu

Spór nad genezą zachodniosłowiańskich państwowości w świetle mitologii kejanidzkiej i Aleksandriady

Show full item record

dc.contributor.advisor Chojnicka, Krystyna [SAP11007165] pl
dc.contributor.author Makuch, Piotr pl
dc.date.accessioned 2018-03-19T13:38:12Z
dc.date.available 2018-03-19T13:38:12Z
dc.date.submitted 2011-10-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52176
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Spór nad genezą zachodniosłowiańskich państwowości w świetle mitologii kejanidzkiej i Aleksandriady pl
dc.title.alternative The controversy about the origin of West Slavic statehood, with relation to Kejland mythology and Aleksandreida pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 306 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl Cyjus pl
dc.subject.pl Krakus pl
dc.subject.pl Kej Kawus pl
dc.subject.pl historia Polski pl
dc.subject.pl mitologia kejanidzka pl
dc.subject.en Cyjus pl
dc.subject.en Krakus pl
dc.subject.en Kej Kawus pl
dc.subject.en Polish history pl
dc.subject.en Keyanid mythology pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2011/194 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Instytut Nauk Politycznych i Stosuków Międzynarodowych pl
dc.contributor.reviewer Bernacki, Włodzimierz [SAP11013312] pl
dc.contributor.reviewer Krasnowolska, Anna pl
dc.contributor.reviewer Tokarczyk, Roman pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright