Jagiellonian University Repository

Miejcie odwagę myślenia... : wybór pism publicystycznych z lat 1898-1927

pcg.skipToMenu

Miejcie odwagę myślenia... : wybór pism publicystycznych z lat 1898-1927

Show full item record

dc.contributor.author Skarżyński, Mirosław [SAP11012675] pl
dc.date.accessioned 2018-03-17T09:04:24Z
dc.date.available 2018-03-17T09:04:24Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-968-4 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52068
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Miejcie odwagę myślenia... : wybór pism publicystycznych z lat 1898-1927 pl
dc.title.alternative Have a courage to think...: choice of press letters of 1898-1927 years pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.pubinfo : Ośrodek Myśli Politycznej pl
dc.description.physical 613, [1] k. pl
dc.description.additional Autor tekstu źródłowego: Jan Baudouin de Courtenay. Mirosław Skarżyński - oprac., wstęp i przypisy. Biblogr. pl
dc.subject.pl Jan Baudouin de Courtenay pl
dc.subject.en Jan Baudouin de Courtenay pl
dc.description.series Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej; t. 18 pl
dc.description.publication 30,6 pl
dc.identifier.doi 10.12797/9788371889684 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Współczesnego Języka Polskiego pl
dc.subtype SourceEditorship pl
dc.rights.original CC BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 156 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa