Jagiellonian University Repository

Miejcie odwagę myślenia... : wybór pism publicystycznych z lat 1898-1927

Miejcie odwagę myślenia... : wybór pism publicystycznych ...

Show full item record

dc.contributor.author Skarżyński, Mirosław [SAP11012675] pl
dc.date.accessioned 2018-03-17T09:04:24Z
dc.date.available 2018-03-17T09:04:24Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-968-4 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52068
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Miejcie odwagę myślenia... : wybór pism publicystycznych z lat 1898-1927 pl
dc.title.alternative Have a courage to think...: choice of press letters of 1898-1927 years pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.pubinfo : Ośrodek Myśli Politycznej pl
dc.description.physical 613, [1] k. pl
dc.description.additional Autor tekstu źródłowego: Jan Baudouin de Courtenay. Mirosław Skarżyński - oprac., wstęp i przypisy. Biblogr. pl
dc.subject.pl Jan Baudouin de Courtenay pl
dc.subject.en Jan Baudouin de Courtenay pl
dc.description.series Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej; t. 18 pl
dc.description.publication 30,6 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Współczesnego Języka Polskiego pl
dc.subtype SourceEditorship pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)