Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Retrospekcja i aktualizacja : "manewry" wokół głowy św. Wojciecha u schyłku XV wieku

Retrospekcja i aktualizacja : "manewry" wokół głowy ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska