Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Lutherus honorandus, non adorandus?" : reflexions on the development of Martin Luther’s iconography after reading the book, Martin Luther : "Monument, Ketzer, Mensch"

"Lutherus honorandus, non adorandus?" : reflexions ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska