Jagiellonian University Repository

"Odwaga nadziei" : analiza retoryczna przemówienia Baracka Obamy z 27 lipca 2004 roku

pcg.skipToMenu

"Odwaga nadziei" : analiza retoryczna przemówienia Baracka Obamy z 27 lipca 2004 roku

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa