Jagiellonian University Repository

Czwarta potęga świata : Henryka Sienkiewicza relacja z Międzynarodowego Kongresu Literackiego w Paryżu w 1878 r.

pcg.skipToMenu

Czwarta potęga świata : Henryka Sienkiewicza relacja z Międzynarodowego Kongresu Literackiego w Paryżu w 1878 r.

Show full item record

dc.contributor.author Zalewski, Cezary [SAP11018463] pl
dc.date.accessioned 2018-03-16T07:50:28Z
dc.date.available 2018-03-16T07:50:28Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0239-426X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52002
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Czwarta potęga świata : Henryka Sienkiewicza relacja z Międzynarodowego Kongresu Literackiego w Paryżu w 1878 r. pl
dc.title.alternative The fourth world power : Henryk Sienkiewicz’s report on the International Literary Congress in Paris in 1878 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 65-74 pl
dc.identifier.weblink https://journals.umcs.pl/ff/article/view/4527/4686 pl
dc.abstract.pl Artykuł jest analizą felietonu Henryka Sienkiewicza z paryskiego kongresu literackiego, który odbył się w 1878 r. Dzięki materiałom źródłowym udało się uchwycić istotę relacji pisarza, która polega na podkreśleniu kwestii spornych, dotyczących dziedziczenia praw autorskich. pl
dc.abstract.en The article is the analysis of Henryk Sienkiewicz’s column concerning the 1878 Parisian Lite- rary Congress. Thanks to source materials it is possible to grasp the most important aspects of the writer’s report which concerned the right to inherit and copyright. pl
dc.subject.pl Henryk Sienkiewicz pl
dc.subject.pl literatura pl
dc.subject.pl prawa autorskie pl
dc.subject.en Henryk Sienkiewicz pl
dc.subject.en literature pl
dc.subject.en copyright pl
dc.description.volume 35 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,65 pl
dc.identifier.doi 10.17951/ff.2017.35.1.65 pl
dc.identifier.eissn 2449-853X pl
dc.title.journal Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-13 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project DEC-2012/06/A/HS2/00252 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa