Jagiellonian University Repository

Słodki uśmiech siostry Marii z Lasek : s. Maria Bronisława od Kościoła Bożego Gołębiowska - Miriam Wajngold

pcg.skipToMenu

Słodki uśmiech siostry Marii z Lasek : s. Maria Bronisława od Kościoła Bożego Gołębiowska - Miriam Wajngold

Show full item record

dc.contributor.author Przybył-Sadowska, Elżbieta [SAP11017133] pl
dc.date.accessioned 2018-03-14T19:15:20Z
dc.date.available 2018-03-14T19:15:20Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2083-7658 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51886
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Słodki uśmiech siostry Marii z Lasek : s. Maria Bronisława od Kościoła Bożego Gołębiowska - Miriam Wajngold pl
dc.title.alternative The sweet smile of sister Maria of Laski : Sr. Maria Gołębiowska pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 285-304 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2017/Tom-14-zeszyt-3/art/10716/ pl
dc.abstract.pl Artykuł poświęcony biografii s. Marii Gołębiowskiej ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża - jednej z ciekawszych postaci katolickiego środowiska skupionego wokół Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, przyjaciółce poety Jerzego Lieberta. W tekście ukazano przede wszystkim religijny aspekt jej biografii, w tym zwłaszcza jej drogę do nawrócenia i wstąpienia do zakonu, a także jej dalsze losy, ze szczególnym uwzględnieniem jej przeżyć podczas drugiej wojny światowej, gdy jako Żydówka zmuszona była się ukrywać. pl
dc.abstract.en The article is devoted to the biography of Sr. Maria Gołębiowska from the congregation of the Franciscan Sisters Servants of the Cross, one of the more notable figures of the Catholic community bound with the Society for the Care of the Blind and a friend of the poet Jerzy Liebert. The text is focused on the religious aspect of the sister’s life, including, in the first place, her path to conversion and joining the cloister, and also her further life, with special emphasis on the experiences during the World War II, when - as a Jew - she had to hide. pl
dc.subject.pl Maria Gołębiowska pl
dc.subject.pl Bronisława Agnieszka Wajngold pl
dc.subject.pl Jerzy Liebert pl
dc.subject.pl katolicyzm pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl Laski pl
dc.subject.pl intelektualiści pl
dc.subject.pl historia pl
dc.subject.pl dwudziestolecie międzywojenne pl
dc.subject.pl XX wiek pl
dc.subject.en Maria Gołębiowska pl
dc.subject.en Jerzy Liebert pl
dc.subject.en Bronisława Agnieszka Wajngold pl
dc.subject.en Catholicism pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en Laski pl
dc.subject.en intellectuals pl
dc.subject.en history pl
dc.subject.en interwar period pl
dc.subject.en 20th century pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 8 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23531991KK.17.019.7912 pl
dc.identifier.eissn 2353-1991 pl
dc.title.journal Konteksty Kultury pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-14 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Religioznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa