Jagiellonian University Repository

Dobra praktyka w zarządzaniu szkołą wyższą : system ewaluacji jakości kształcenia na przykładzie uniwersytetów brytyjskich

pcg.skipToMenu

Dobra praktyka w zarządzaniu szkołą wyższą : system ewaluacji jakości kształcenia na przykładzie uniwersytetów brytyjskich

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0