Jagiellonian University Repository

Polskie rodziny transnarodowe : dzieci, rodzice, instytucje i więzi z krajem

pcg.skipToMenu

Polskie rodziny transnarodowe : dzieci, rodzice, instytucje i więzi z krajem

Show full item record

dc.contributor.author Slany, Krystyna [SAP11008621] pl
dc.contributor.author Ślusarczyk, Magdalena [SAP11018828] pl
dc.contributor.author Pustułka, Paulina [SAP14013290] pl
dc.date.accessioned 2018-03-13T10:33:34Z
dc.date.available 2018-03-13T10:33:34Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51803
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Polskie rodziny transnarodowe : dzieci, rodzice, instytucje i więzi z krajem pl
dc.title.alternative Polish transnational families : children, parents, institutions and social relations pl
dc.type OnlinePaper pl
dc.place Kraków pl
dc.place Warszawa pl
dc.description.physical 65 pl
dc.identifier.weblink http://www.kbnm.pan.pl/images/Ekspertyza_KBNM_2016_Polskie_rodziny_transnarodowe.pdf pl
dc.abstract.pl Opracowanie Polskie rodziny transnarodowe: dzieci, rodzice, instytucje i więzi z krajem stanowi bieżące ujęcie zyskujących na wadze wielowymiarowych zjawisk towarzyszących mgracji polskich rodzin. Co najmniej kilka faktów dostarcza szczegółowego uzasadnienia dla zmierzenia się z podejmowanym tematem. Po pierwsze należy odnotować ogromy odpływ ludności z Polski (2,3 mln) i podkreślić, że migracje dotyczą zwłaszcza ludzi młodych (83% osób w wieku aktywnym zawodowo). Nowych analiz wymaga też dostrzeżenie udziału dzieci w wieku 0-14 lat w populacji emigrantów (11%). pl
dc.subject.pl rodziny transnarodowe pl
dc.subject.pl polscy migranci pl
dc.subject.pl dzieci pl
dc.subject.pl rodzice pl
dc.subject.en transnational family pl
dc.subject.en Polish migrants pl
dc.subject.en children pl
dc.subject.en parents pl
dc.contributor.institution Komitet Badań nad Migracjami PAN pl
dc.date.accession 2017-12-21 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Report pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project Pol-Nor/197905/4/2013 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska