Jagiellonian University Repository

Samorząd gminny jako gwarant efektywności korzystania z wolności zgromadzeń

pcg.skipToMenu

Samorząd gminny jako gwarant efektywności korzystania z wolności zgromadzeń

Show full item record

dc.contributor.author Bańczyk, Wojciech [USOS142118] pl
dc.date.accessioned 2018-03-13T08:26:24Z
dc.date.available 2018-03-13T08:26:24Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2300-2662 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51786
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Samorząd gminny jako gwarant efektywności korzystania z wolności zgromadzeń pl
dc.title.alternative Local government as a tool to ensure the effectiveness of the freedom to assembly pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 10-27 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 26-27 pl
dc.identifier.weblink https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10212 pl
dc.identifier.weblink https://roczniksamorzadowy.jimdo.com/app/download/10877858099/Ba%C5%84czyk%2C+Samorz%C4%85d+gminny%2C+2015.pdf?t=1451672613 pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Rocznik Samorządowy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-02 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska