Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Just what is it that makes identification-portrait hypotheses so appealing? : on why Hans Süss von Kulmbach ‘must’ have portrayed John Boner

Just what is it that makes identification-portrait ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska