Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikacja administracji samorządowej z otoczeniem w świetle mediatyzacji

Komunikacja administracji samorządowej z otoczeniem ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Dozwolony użytek utworów chronionych Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Dozwolony użytek utworów chronionych