Jagiellonian University Repository

Komunikacja administracji samorządowej z otoczeniem w świetle mediatyzacji

Komunikacja administracji samorządowej z otoczeniem ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych