Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Si iactum retis emero... : o szczególnych zasadach odpowiedzialności sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z kontraktów emptio rei speratae i emptio spei

Si iactum retis emero... : o szczególnych zasadach ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach