Jagiellonian University Repository

Si iactum retis emero... : o szczególnych zasadach odpowiedzialności sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z kontraktów emptio rei speratae i emptio spei

Si iactum retis emero... : o szczególnych zasadach ...

Bibliographic description

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)