Jagiellonian University Repository

Mosty nadziei, czyli dziedzictwo kulturowe jako inspiracja dialogu : komunikat

Mosty nadziei, czyli dziedzictwo kulturowe jako ...

Show full item record

dc.contributor.author Korporowicz, Leszek [SAP11019862] pl
dc.date.accessioned 2018-03-12T12:07:07Z
dc.date.available 2018-03-12T12:07:07Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2081-6642 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51681
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Mosty nadziei, czyli dziedzictwo kulturowe jako inspiracja dialogu : komunikat pl
dc.title.alternative Bridgies of hope, cultural heritage as an inspiration to dialogue pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 202-206 pl
dc.identifier.weblink http://oldifis.up.krakow.pl/studia_sociologica/index.php/archiwum/11-archiwum/57-ss-2017-vol-1 pl
dc.description.series Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, ISSN 1689-9903; 232 pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,24 pl
dc.identifier.doi 10.24917/20816642.9.1.18 pl
dc.identifier.eissn 2449-688X pl
dc.title.journal Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-04 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska