Jagiellonian University Repository

Works councils in Poland : problems of informing and consulting employees

pcg.skipToMenu

Works councils in Poland : problems of informing and consulting employees

Show full item record

dc.contributor.author Mitrus, Leszek [SAP11016105] pl
dc.contributor.editor Blanpain, Roger pl
dc.contributor.editor Lyutov, Nikita pl
dc.date.accessioned 2015-04-16T16:05:36Z
dc.date.available 2015-04-16T16:05:36Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-90-411-4746-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5166
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Works councils in Poland : problems of informing and consulting employees pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business pl
dc.pubinfo : Kluwer Law International pl
dc.description.physical 151-163 pl
dc.abstract.pl Opracowanie dotyczy funkcjonowania w Polsce rad pracowników na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Autor omawia rozwój prawnych ram partycypacji pracowniczej w Polsce oraz wpływ prawa unijnego, w tym zwłaszcza dyrektywy 2002/14 na prawo krajowe prawne ramy partycypacji pracowniczej, zakres podmiotowy ustawy, zakres uprawnień informacyjnych i konsultacyjnych, a także procedurę wyboru oraz zasady funkcjonowania rad pracowników w przedsiębiorstwie. pl
dc.abstract.en The elaboration concerns works councils in Poland that act on the basis of the Law of 7th April 2006 on informing and consulting employees. Author introduces the development of the legal framework of employee participation in Poland and influence of the EU law, especially the Directive 2002/14. He presents legal framework of employee participation, the scope of the law, employee representation enjoying the right to information and consultation, electing the work council and its funcioning at the undertaking. pl
dc.subject.pl partycypacja pracownicza pl
dc.subject.pl rady pracowników pl
dc.subject.pl informowanie i konsultowanie pracowników pl
dc.subject.pl Dyrektywa 2002/14 pl
dc.subject.pl zbiorowe prawo pracy pl
dc.subject.en employee participation pl
dc.subject.en works councils pl
dc.subject.en informing and consulting employees pl
dc.subject.en Directive 2002/14 pl
dc.subject.en collective labour law. pl
dc.description.series Bulletin of Comparative Labour Relations; 85 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Workers’ representation in Central and Eastern Europe : challenges and opportunities for the works councils’ system pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)