Jagiellonian University Repository

"Żadne szaleństwo serca mu nie zżarło"? : Przyboś i Miłosz

"Żadne szaleństwo serca mu nie zżarło"? : Przyboś i Miłosz

Show full item record

dc.contributor.author Fiut, Aleksander [SAP11006238] pl
dc.contributor.editor Ożóg, Zenon pl
dc.contributor.editor Pasterski, Janusz pl
dc.contributor.editor Rabizo-Birek, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2018-03-09T19:31:40Z
dc.date.available 2018-03-09T19:31:40Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7996-453-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51624
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title "Żadne szaleństwo serca mu nie zżarło"? : Przyboś i Miłosz pl
dc.title.alternative "No madness in his heart did not eat him"? : Przyboś and Milosz pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl
dc.description.physical 337-345 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. pl
dc.subject.pl Julian Przyboś pl
dc.subject.pl Czesław Miłosz pl
dc.subject.en Julian Przyboś pl
dc.subject.en Czesław Miłosz pl
dc.description.publication 0,66 pl
dc.title.container Przyboś dzisiaj pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.sourceinfo liczba autorów 38; liczba stron 591; liczba arkuszy wydawniczych 39; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)