Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

"Żadne szaleństwo serca mu nie zżarło"? : Przyboś i MiłoszAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Fiut Aleksander
Ożóg, Zenon
Pasterski, Janusz
Rabizo-Birek, Magdalena

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Fiut Aleksander
Ożóg, Zenon
Pasterski, Janusz
Rabizo-Birek, Magdalena

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Fiut Aleksander
Ożóg, Zenon
Pasterski, Janusz
Rabizo-Birek, Magdalena