Jagiellonian University Repository

Problem dopuszczalności kary śmierci za morderstwo z punktu widzenia reprezentowanych dla euroatlantyckiego kręgu cywilizacyjnego systemów etycznych uzasadniających karanie

Problem dopuszczalności kary śmierci za morderstwo ...

Show full item record

dc.contributor.advisor Płeszka, Krzysztof [SAP11008730] pl
dc.contributor.author Tabaszewski, Tomasz [USOS58846] pl
dc.date.accessioned 2018-03-09T10:52:09Z
dc.date.available 2018-03-09T10:52:09Z
dc.date.submitted 2011-06-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51551
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Problem dopuszczalności kary śmierci za morderstwo z punktu widzenia reprezentowanych dla euroatlantyckiego kręgu cywilizacyjnego systemów etycznych uzasadniających karanie pl
dc.title.alternative The question of death penalty for murder and its acceptability from the perspective of ethical systems justifying punishment representative of the Euro-Atlantic civilization zone pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 575 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl kara śmierci pl
dc.subject.pl teoria sprawiedliwej kary pl
dc.subject.en death penalty pl
dc.subject.en theory of just punishment pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2011/133 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Prawa i Administracji. Katedra Teorii Prawa pl
dc.contributor.reviewer Polanowska-Sygulska, Beata [SAP11009297] pl
dc.contributor.reviewer Wojciechowski, Bartosz pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Teorii Prawa pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright