Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Procesualne i strukturalne rozumienie pamięci autobiograficznej w koncepcji Conwaya i Pleydell-Pearce'a

Procesualne i strukturalne rozumienie pamięci ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska