Jagiellonian University Repository

Ocena wartości i plan zarządzania Młyna Papierniczego w Dusznikach-Zdroju

Ocena wartości i plan zarządzania Młyna Papierniczego ...

Show full item record

dc.contributor.author Szmygin, Bogusław pl
dc.contributor.author Fortuna-Marek, Anna pl
dc.contributor.author Siwek, Andrzej [SAP14015358] pl
dc.date.accessioned 2018-03-08T13:28:17Z
dc.date.available 2018-03-08T13:28:17Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-60990-35-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51481
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Ocena wartości i plan zarządzania Młyna Papierniczego w Dusznikach-Zdroju pl
dc.title.alternative Paper mill in Duszniki-Zdrój : value assessment and management plan pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Lublin : Politechnika Lubelska pl
dc.pubinfo Duszniki-Zdrój : Muzeum Papiernictwa pl
dc.pubinfo Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS Zamek Królewski pl
dc.description.physical 141 pl
dc.identifier.weblink http://bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=13125 pl
dc.subject.pl wartościowanie dziedzictwa pl
dc.subject.pl zarządzanie dziedzictwem pl
dc.subject.pl ochrona zabytków pl
dc.subject.pl plan zarządzania pl
dc.subject.pl młyn papierniczy pl
dc.subject.pl Duszniki-Zdrój pl
dc.subject.pl atrybuty wartości pl
dc.subject.pl monitoring pl
dc.description.publication 19 pl
dc.date.accession 2018-03-08 pl
dc.participation Siwek, Andrzej: 33%; pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii Sztuki pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC BY-SA; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska