Jagiellonian University Repository

"Czy świadek szuka zemsty?" : świadectwo, propaganda, dydaktyka w powieściach obozowych Danuty Brzosko-Mędryk

pcg.skipToMenu

"Czy świadek szuka zemsty?" : świadectwo, propaganda, dydaktyka w powieściach obozowych Danuty Brzosko-Mędryk

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa