Jagiellonian University Repository

Kształcenie kadr organizacji pozarządowych na przykładzie powiatu nowosądeckiego

Kształcenie kadr organizacji pozarządowych na ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska