Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Effects of individual polychlorinated naphthalene (PCN) components of Halowax 1051 and two defined, artificial PCN mixtures on AHR and CYP1A1 protein expression, steroid secretion and expression of enzymes involved in steroidogenesis (CYP17, 17\beta-HSD and CYP19) in porcine ovarian follicles

Effects of individual polychlorinated naphthalene ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Barć, Justyna [USOS63973] pl
dc.contributor.author Gregoraszczuk, Ewa [SAP11007273] pl
dc.date.accessioned 2015-04-16T12:28:28Z
dc.date.available 2015-04-16T12:28:28Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0300-483X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5144
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Effects of individual polychlorinated naphthalene (PCN) components of Halowax 1051 and two defined, artificial PCN mixtures on AHR and CYP1A1 protein expression, steroid secretion and expression of enzymes involved in steroidogenesis (CYP17, 17\beta-HSD and CYP19) in porcine ovarian follicles pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 14-22 pl
dc.subject.en Halowax 1051 pl
dc.subject.en PCN pl
dc.subject.en ovary pl
dc.subject.en steroidogenesis pl
dc.subject.en CYP1A1 pl
dc.subject.en AHR pl
dc.description.volume 322 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.tox.2014.04.010 pl
dc.identifier.eissn 1879-3185 pl
dc.title.journal Toxicology pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Zoologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 A]: 35


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach