Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sedimentary processes and architecture of Upper Cretaceous deep-sea channel deposits : a case from the Skole Nappe, Polish Outer Carpathians

Sedimentary processes and architecture of Upper ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa  Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa