Jagiellonian University Repository

Muon capture with improved chiral forces

Muon capture with improved chiral forces

Show full item record

dc.contributor.author Skibiński, Roman [SAP11016615] pl
dc.contributor.author Golak, Jacek [SAP11013876] pl
dc.contributor.author Topolnicki, Kacper [SAP14010035] pl
dc.contributor.author Witała, Henryk [SAP11008831] pl
dc.date.accessioned 2018-03-07T13:59:35Z
dc.date.available 2018-03-07T13:59:35Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51407
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Muon capture with improved chiral forces pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 281 pl
dc.description.conftype international pl
dc.identifier.doi 10.22323/1.281.0226 pl
dc.identifier.eissn 1824-8039 pl
dc.title.journal POS Proceedings of Science pl
dc.title.volume The 26th International Nuclear Physics Conference (INPC2016) pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference The 26th International Nuclear Physics Conference; 2016-09-11; 2016-09-16; Adelaide; Australia; ; indeksowana w Scopus; ; pl
dc.identifier.articleid 226 pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project DEC2013/10/M/ST2/00420 pl
dc.identifier.project DEC-2013/11/N/ST2/03733 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa