Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Age is the work of art? : impact of neutrophil and organism age on neutrophil extracellular trap formation

Age is the work of art? : impact of neutrophil and ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Ortmann, Weronika [USOS155461] pl
dc.contributor.author Kołaczkowska, Elżbieta [SAP11017624] pl
dc.date.accessioned 2018-03-07T13:42:19Z
dc.date.available 2018-03-07T13:42:19Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0302-766X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51399
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Age is the work of art? : impact of neutrophil and organism age on neutrophil extracellular trap formation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 473-488 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 483-488 pl
dc.subject.en neutrophil extracellular traps pl
dc.subject.en immature neutrophils pl
dc.subject.en mature neutrophils pl
dc.subject.en neonates pl
dc.subject.en elderly pl
dc.subject.en scenescent pl
dc.description.volume 371 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s00441-017-2751-4 pl
dc.identifier.eissn 1432-0878 pl
dc.title.journal Cell and Tissue Research pl
dc.title.volume Special issue on neutrophil biology pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biologii : Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa