Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Age is the work of art? : impact of neutrophil and organism age on neutrophil extracellular trap formation

Age is the work of art? : impact of neutrophil and ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa