Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Commons - dobra wspólnie użytkowane : prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych

Commons - dobra wspólnie użytkowane : prawnoporównawcze ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright