Jagiellonian University Repository

Aktualizacje do edukacji konstruktywistycznej : pamięć robocza i twórczość

Aktualizacje do edukacji konstruktywistycznej : ...

Show full item record

dc.contributor.author Piotrowski, Krzysztof [SAP11017639] pl
dc.date.accessioned 2018-03-07T08:07:27Z
dc.date.available 2018-03-07T08:07:27Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51317
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Aktualizacje do edukacji konstruktywistycznej : pamięć robocza i twórczość pl
dc.title.alternative Updates to the constructivist education : working memory and creativity pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 59-70 pl
dc.identifier.weblink http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/89352515/05%20aktualizacje%20do%20edukacji%20konstruktywistycznej.pdf pl
dc.description.series Estetyka i Krytyka - Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.journal The Polish Journal of the Arts and Culture pl
dc.title.volume Edukacja : Wschód - Zachód pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-07 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. dydaktyki : Studium Pedagogiczne pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska