Jagiellonian University Repository

Art. 7. W razie zakwalifikowania przedmiotu do inwentarza zabytków sztuki i kultury, właściwy urząd konserwatorski wyda na żądanie właściciela odpowiednie świadectwo

Art. 7. W razie zakwalifikowania przedmiotu do ...

Show full item record

dc.contributor.author Niżnik-Dobosz, Iwona [SAP11011670] pl
dc.contributor.editor Zeidler, Kamil pl
dc.contributor.editor Marcinkowska, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2018-03-06T18:15:58Z
dc.date.available 2018-03-06T18:15:58Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7865-583-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51296
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Art. 7. W razie zakwalifikowania przedmiotu do inwentarza zabytków sztuki i kultury, właściwy urząd konserwatorski wyda na żądanie właściciela odpowiednie świadectwo pl
dc.title.alternative Art. 7. In case of qualifying an item to inventory of monuments of arts and culture, the competent conservator's office shall issue a proper certificate on owner's request pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego pl
dc.description.physical 60-62 pl
dc.description.additional Stan prawny 1 września 2017 r. Recenzent: Prof. dr hab. Jerzy Menkes pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem czyli Eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Administracyjnego pl
dc.subtype Commentary pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.sourceinfo liczba autorów 36; liczba stron 277; liczba arkuszy wydawniczych 13,5; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)