Jagiellonian University Repository

Metody stosowane w badaniach wspomnień mimowolnych

pcg.skipToMenu

Metody stosowane w badaniach wspomnień mimowolnych

Show full item record

dc.contributor.author Barzykowski, Krystian [SAP14000689] pl
dc.date.accessioned 2018-03-06T10:33:36Z
dc.date.available 2018-03-06T10:33:36Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2544-4271 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51207
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Metody stosowane w badaniach wspomnień mimowolnych pl
dc.title.alternative Methods and techniques used to study involuntary autobiographical memories pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical [1-6] pl
dc.description.additional Naukowa platforma dydaktyczna. Artykuł znajduje się w zakładce: psychologia poznawcza - pamięć: metody stosowane w badaniach wspomnień mimowolnych pl
dc.identifier.weblink http://prymuj.psychologia.uj.edu.pl/metody-stosowane-w-badaniach-wspomnien-mimowolnych/ pl
dc.description.publication 0,37 pl
dc.title.journal PrymUJ pl
dc.title.volume Psychologia Poznawcza pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-06 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project DEC-2013/08/T/HS6/00065 pl
dc.identifier.project UMO-2015/19/D/HS6/00641 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska