Jagiellonian University Repository

Perspektywy leksykalnej ilościowej analizy zawartości

Perspektywy leksykalnej ilościowej analizy zawartości

Show full item record

dc.contributor.author Pielużek, Marcin [SAP14013035] pl
dc.contributor.author Kajtoch, Wojciech [SAP11016184] pl
dc.contributor.author Flont, Mateusz [USOS151619] pl
dc.contributor.editor Kiklewicz, Aleksander pl
dc.contributor.editor Uchwanowa-Szmygowa, Irina pl
dc.date.accessioned 2015-04-16T07:18:07Z
dc.date.available 2015-04-16T07:18:07Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61605-70-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5108
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Perspektywy leksykalnej ilościowej analizy zawartości pl
dc.title.alternative Prospects for lexical content analysis pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pl
dc.description.physical 129-145 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 144 pl
dc.identifier.weblink http://pracownicy.uwm.edu.pl/aleksander.kiklewicz/dyskurs.pdf#page=129 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest ukazanie na przykładach analiz pięciu stosunkowo niewielkich korpusów tekstowych, jak ilościowa analiza słownictwa może doprowadzić do opracowania tzw. tekstowych obrazów świata charakterystycznych dla określonych dyskursów. Autorzy koncentrują się na słownictwie zaczerpniętym z serwisu plotkarskiego "Pudelek", zinów faszystowskich, zina punkowego i polskich piosenek rockowych z lat osiemdziesiątych. pl
dc.abstract.en The article shows how, on the basis of four short and distinct text corpuses, quantitative analysis of the vocabulary may lead to the development of stylistic profile and outlines the so called textual worldviews (linguistic worldviews) specific to the texts generated within the specific discourses. The authors have focused in this article primarily on vocabulary excerpted from the gossip website Pudelek, fascist zines, punk zines and Polish rock songs from the 80s. pl
dc.subject.pl korpusy tekstowe pl
dc.subject.pl ilościowa analiza słownictwa pl
dc.subject.pl tekstowe obrazy świata pl
dc.subject.pl badania korpusowe pl
dc.subject.en text corpuses pl
dc.subject.en quantitative analysis of vocabulary pl
dc.subject.en textual worldviews pl
dc.subject.en corpus research pl
dc.description.series Publikacje Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.title.container Dyskurs : aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-09-29 pl
dc.participation Kajtoch, Wojciech: 33%; Pielużek, Marcin: 33%; pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska