Jagiellonian University Repository

Ćwiczenie tłumaczeniowe w dydaktyce przekładu jako element diagnozy początkowej

pcg.skipToMenu

Ćwiczenie tłumaczeniowe w dydaktyce przekładu jako element diagnozy początkowej

Show full item record

dc.contributor.author Gomola, Aleksander [SAP11019926] pl
dc.date.accessioned 2018-03-02T14:16:50Z
dc.date.available 2018-03-02T14:16:50Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9121 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51046
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Ćwiczenie tłumaczeniowe w dydaktyce przekładu jako element diagnozy początkowej pl
dc.title.alternative Translation exercise in translation didactics as a component of needs analysis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 81-99 pl
dc.identifier.weblink http://www.akademicka.pl/ebooks/free/8ad04bfc1137af0da095a72e115b9444.pdf#page=84 pl
dc.description.volume 23 pl
dc.description.number 4 (38) pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.12797/MOaP.23.2017.38.04 pl
dc.identifier.eissn 2391-6745 pl
dc.title.journal Między Oryginałem a Przekładem pl
dc.title.volume Profesjonalizacja w kształceniu tłumaczy = Professionalising translator education pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-02 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 2 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska