Jagiellonian University Repository

"Liberal education" w Polsce : między kształceniem ogólnym a edukacją liberalną

"Liberal education" w Polsce : między kształceniem ...

Show full item record

dc.contributor.author Wrońska, Katarzyna [SAP11015537] pl
dc.date.accessioned 2015-04-15T18:22:01Z
dc.date.available 2015-04-15T18:22:01Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1505-6872 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5097
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.rights.uri
dc.title "Liberal education" w Polsce : między kształceniem ogólnym a edukacją liberalną pl
dc.title.alternative "Liberal education" in Poland : between liberal and general education pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 11-28 pl
dc.identifier.weblink http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/view/PCh.2014.001/4792 pl
dc.abstract.pl Tekst rozważa problem liberal education jako edukacji liberalnej i jej możliwości rozwijania w Polsce. Przyjmuje się w nim szerszą wykładnię jej rozumienia, które nie ogranicza jej do poziomu kształcenia akademickiego ale szuka dla niej miejsca także na niższych stopniach kształcenia. Postuluje się, by to, co ją wyróżnia, mogło wyraźniej stać się częścią edukacji jako takiej. A są to: dostępność wiedzy z różnych dziedzin z pierwszej ręki, jej krytyczne pogłębione rozumienie uwzględniające szeroką perspektywę poznawczą właściwą dla różnych form wiedzy oraz podejmowanie przez uczącego się dobrowolnego wysiłku umysłowego w oparciu o potrzebę samokształcenia i wzrost kultury umysłowej. Tekst rozważa też problem, na ile ugruntowane w Polsce kształcenie ogólne może współgrać z edukacją liberalną, a na ile konkurować i utrudniać jej realizację. pl
dc.abstract.en The text considers the issue of liberal education and its possibilities to develop in Poland. It has adopted a broader interpretation of understanding the education, as not limited to the academic education but also having its place at lower degrees. It has been postulated that its distinguishing features should be more present in education as such. The features are as follows: the availability of the first-hand knowledge, its critical in-depth understanding including a broad cognitive perspective immanent to the various forms of knowledge, and making a voluntary mental efford based on the learner's need of self-education and the growth of intellectual culture. The text also considers the problem of how the well-established general education in Poland may interact with liberal education and to what extent it may compete with liberal education and impede its implementation. pl
dc.subject.pl edukacja liberalna pl
dc.subject.pl kształcenie ogólne pl
dc.subject.pl samokształcenie pl
dc.subject.pl dobrowolność pl
dc.subject.pl kultura umysłowa pl
dc.subject.en liberal education pl
dc.subject.en general education pl
dc.subject.en self-education pl
dc.subject.en voluntariness pl
dc.subject.en intellectual culture pl
dc.description.volume 33 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 6 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.12775/PCh.2014.001 pl
dc.identifier.eissn 2451-1951 pl
dc.title.journal Paedagogia Christiana pl
dc.title.volume Liberal education pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-31 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska