Jagiellonian University Repository

"Liberal education" w Polsce : między kształceniem ogólnym a edukacją liberalną

"Liberal education" w Polsce : między kształceniem ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska