Jagiellonian University Repository

Norma językowa w kontekście kontaktów językowych

pcg.skipToMenu

Norma językowa w kontekście kontaktów językowych

Show full item record

dc.contributor.author Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta [SAP11009094] pl
dc.date.accessioned 2018-03-01T14:25:26Z
dc.date.available 2018-03-01T14:25:26Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0032-3802 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50966
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Norma językowa w kontekście kontaktów językowych pl
dc.title.alternative Language norm in the context of language contact pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 211-219 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 211-219 pl
dc.identifier.weblink http://mbc.malopolska.pl/publication/102156 pl
dc.identifier.weblink http://ptj.civ.pl/pl/biuletyn-ptj/archiwalne/ pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przedstawienie rozmaitych rodzajów wpływu języka angielskiego na polski. W większości wypadków wpływ ten nie narusza normy językowej polszczyzny. Wyjątkiem są wykrzyk- niki wyrażające emocje oraz pewne struktury syntaktyczne. pl
dc.abstract.en The aim of the article is to present different types of influence of English on the Polish language. In most cases this impact does not violate the norm of Polish. Certain interjections that refer to emotions as well as some syntactic structures constitute exceptions. pl
dc.subject.pl norma językowa pl
dc.subject.pl kontakty angielsko-polskie pl
dc.subject.pl wykrzykniki pl
dc.subject.pl struktury składniowe pl
dc.subject.en language norm pl
dc.subject.en English-Polish language contact pl
dc.subject.en interjections pl
dc.subject.en syntactic structures pl
dc.description.volume 73 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-01 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa