Jagiellonian University Repository

Recviem pentru flâneur? : teorii, recitiri

pcg.skipToMenu

Recviem pentru flâneur? : teorii, recitiri

Show full item record

dc.contributor.author Antonesei, Codruta [SAP11116759] pl
dc.contributor.editor Kornhauser, Jakub [SAP14011874] pl
dc.contributor.editor Piechnik, Iwona [SAP11016638] pl
dc.date.accessioned 2018-03-01T13:57:25Z
dc.date.available 2018-03-01T13:57:25Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-949716-6-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50960
dc.language rum pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Recviem pentru flâneur? : teorii, recitiri pl
dc.title.alternative Requiem for the flaneur? : theories and rereadings pl
dc.title.alternative Requiem pour le flâneur? : théories et relectures pl
dc.title.alternative Requiem dla flâneura? : teorie i odczytania na nowo pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.description.physical 69-78 pl
dc.description.additional Autorka podpisana: Gabriela Gavril-Antonesei pl
dc.abstract.en The number of studies on the flâneur multiplied in the last decennia, and the theories flourished. Placed in other contexts than that of the Nineteenth-Century Paris and used as a "mirror" of contemporary interests, disputes, and fears, the flâneur is functioning now as a passe-partout term. However, how reliable is the construction of such a scientific "myth"? Which are the effects of the transfer of concepts from social theories into literary studies? The purpose of this paper is to discuss the Baudelaire / Benjamin "model" and their clichés, by rereading some theoretical and canonical texts (Nineteenth-Century "physiologies", fragments, and essays of Walter Benjamin). pl
dc.abstract.other Liczba prac na temat flâneura znacząco się zwiększyła w ostatnich dziesięcioleciach, i rozmnożyły się różne teorie. Flâneur został umiejscowiony w innych kontekstach niż dziewiętnastowieczny Paryż i użyty jako "zwierciadło" współczesnych interesów, sporów i obaw, dlatego funkcjonuje teraz jako termin-wytrych. Jednakże jak bardzo można polegać na konstruowaniu takiego naukowego "mitu"? Jakie są skutki przeniesienia pojęć z teorii społecznych do literaturoznawstwa? Celem niniejszego artykułu jest omówienie "modelu" Baudelaire’a / Benjamina i ich stereotypów, odczytując na nowo pewne teoretyczne i kanoniczne teksty (dziewiętnastowieczne "fizjologie", fragmenty oraz eseje Waltera Benjamina). pl
dc.description.publication 0,76 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-949716-5-6 pl
dc.title.container Le badaud et le regardeur pl
dc.language.container fre pl
dc.participation Antonesei, Codruta: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.sourceinfo liczba autorów 17; liczba stron 352; liczba arkuszy wydawniczych 24,36; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska