Jagiellonian University Repository

Bioarchiwum

pcg.skipToMenu

Bioarchiwum

Show full item record

dc.contributor.author Jarząbek-Wasyl, Dorota [SAP11018850] pl
dc.date.accessioned 2018-03-01T10:59:23Z
dc.date.available 2018-03-01T10:59:23Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1233-0477 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50924
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Bioarchiwum pl
dc.title.alternative The bioarchive pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 72-78 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia dzieje znajomości Ireny Solskiej i Stanisława Eliasza Radzikowskiego, oglądane przez pryzmat ich korespondencji (w zasobach Muzeum Narodowego w Krakowie, Biblioteka XX. Czartoryskich). Dokumenty te stanowią nie tylko zapis dramatycznej relacji, ale i przypadek archiwum wykraczającego poza tradycyjne ramy i klasyfikacje. Pomieszczone w kopertach osobiste pamiątki, intymne relikwie, jak i niedatowane, jednozdaniowe listy „z wnętrza chwili”, skłaniają do pytań o pierwotny i obecny charakter tej kolekcji. Autorka proponuje termin „bioarchiwum” na określenie egzystencjalnego, materialnego i performatywnego wymiaru dokumentacji biograficznej. pl
dc.abstract.en This article presents the history of the acquaintance between Irena Solska and Stanisław Eliasz Radzikowski seen through the lens of their correspondence (held in the collections of the National Museum in Krakow, the Czartoryski Library). These documents not only record a relationship, but - through the personal items, intimate keepsakes, and single-sentence letters enclosed in the envelopes - they are an example of an archive that transcends traditional frameworks and classifications. The author suggests using the term “bioarchive” to describe the existential, material, and performative dimension of the biographical documentation. pl
dc.subject.pl Irena Solska pl
dc.subject.pl listy pl
dc.subject.pl Stanisław Eliasz Radzikowski pl
dc.subject.pl archiwum pl
dc.subject.pl bios pl
dc.subject.en Irena Solska pl
dc.subject.en Stanisław Eliasz Radzikowski pl
dc.subject.en letters pl
dc.subject.en archive pl
dc.subject.en bios pl
dc.description.number 143 pl
dc.description.publication 0,68 pl
dc.title.journal Didaskalia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teatru i Dramatu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 14


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)