Jagiellonian University Repository

Działalność Władysława Konopczyńskiego w Polskim Towarzystwie Historycznym (1913-1939)

pcg.skipToMenu

Działalność Władysława Konopczyńskiego w Polskim Towarzystwie Historycznym (1913-1939)

Show full item record

dc.contributor.author Biliński, Piotr [SAP11018491] pl
dc.date.accessioned 2018-02-28T14:57:47Z
dc.date.available 2018-02-28T14:57:47Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0023-5903 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50859
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Działalność Władysława Konopczyńskiego w Polskim Towarzystwie Historycznym (1913-1939) pl
dc.title.alternative Władysław Konopczyński's activity in the Polish Historical Society (1913-1939) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 43-77 pl
dc.identifier.weblink http://kh-ihpan.edu.pl/images/KH1-2017/02_Piotr-Bilinski.pdf pl
dc.abstract.pl Autor niniejszego tekstu skoncentrował się na działalności Władysława Konopczyńskiego w Polskim Towarzystwie Historycznym w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Przez cały ten okres uczony był spiritus movens tej organizacji. Potrafił tchnąć życie w skostniały krakowski oddział PTH i zainspirować członków do zbiorowych wysiłków badawczych. pl
dc.abstract.en The author focused on the activity of Władysław Konopczyński for the Polish Historical Society in the interwar years. The scholar was the "spiritus movens" of the Society throughout the whole period. He was able to breathe new life into the fossilized Cracow branch of the PHS and inspire its members to a collective research effort. pl
dc.subject.pl historia historiografii pl
dc.subject.pl historiografia polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego pl
dc.subject.pl Polskie Towarzystwo Historyczne pl
dc.subject.pl "Kwartalnik Historyczny" pl
dc.subject.pl Władysław Konopczyński pl
dc.subject.en history of historiography pl
dc.subject.en Polish historiography in the interwar period pl
dc.subject.en Polish Historical Society pl
dc.subject.en Kwartalnik Historyczny (The Historical Quarterly) pl
dc.subject.en Władysław Konopczyński pl
dc.description.volume 124 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 2 pl
dc.identifier.doi 10.12775/KH.2017.124.1.02 pl
dc.identifier.eissn 2451-1315 pl
dc.title.journal Kwartalnik Historyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-28 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2017 C]: 11


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)