Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Прецедентное высказывание как фактор, осложняющий процесс перевода ("Девятый сон Веры Павловны" Виктора Пелевина по-польски)

Прецедентное высказывание как фактор, осложняющий ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa