Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Poška DionizasAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Budrewicz, Tadeusz
Bukowiec Paweł
Bujnicki, Tadeusz
Ossowski, Jerzy Stefan

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Budrewicz, Tadeusz
Bukowiec Paweł
Bujnicki, Tadeusz
Ossowski, Jerzy Stefan

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Budrewicz, Tadeusz
Bukowiec Paweł
Bujnicki, Tadeusz
Ossowski, Jerzy Stefan