Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Hussowski MikołajAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Budrewicz, Tadeusz
Niedźwiedź Jakub
Bujnici, Tadeusz
Ossowski, Jerzy Stefan

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Budrewicz, Tadeusz
Niedźwiedź Jakub
Bujnici, Tadeusz
Ossowski, Jerzy Stefan

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Budrewicz, Tadeusz
Niedźwiedź Jakub
Bujnici, Tadeusz
Ossowski, Jerzy Stefan