Jagiellonian University Repository

Władcze kompetencje związków zawodowych w sferze wolności pracy

Władcze kompetencje związków zawodowych w sferze ...

Show full item record

dc.contributor.author Sobczyk, Arkadiusz [SAP11014189] pl
dc.date.accessioned 2015-04-15T12:05:39Z
dc.date.available 2015-04-15T12:05:39Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0032-6186 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5070
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Władcze kompetencje związków zawodowych w sferze wolności pracy pl
dc.title.alternative Imperious competences of trade unions in the field of freedom of work pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 2-9 pl
dc.description.additional Bibliogr. s.11 pl
dc.identifier.weblink http://www.pizs.pl/files/723397080/file/pizs_11_2014_int.pdf#page=2 pl
dc.subject.pl związki zawodowe pl
dc.subject.pl wolność pracy pl
dc.subject.pl wolność działalności gospodarczej pl
dc.subject.pl akt administracyjny pl
dc.subject.pl szczególna ochrona działaczy związkowych pl
dc.subject.pl strajk pl
dc.subject.en trade unions pl
dc.subject.en freedom of work pl
dc.subject.en freedom of economic activity pl
dc.subject.en administrative act pl
dc.subject.en trade union protection pl
dc.subject.en strike pl
dc.description.number 11 pl
dc.description.publication 1,49 pl
dc.title.journal Praca i Zabezpieczenie Społeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-04-15 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska