Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Władcze kompetencje związków zawodowych w sferze ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Sobczyk Arkadiusz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Sobczyk Arkadiusz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Sobczyk Arkadiusz