Jagiellonian University Repository

Władcze kompetencje związków zawodowych w sferze wolności pracy

Władcze kompetencje związków zawodowych w sferze ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska