Jagiellonian University Repository

When three is greater than five : EEG and fMRI signatures of errors in numerical and physical comparisons

pcg.skipToMenu

When three is greater than five : EEG and fMRI signatures of errors in numerical and physical comparisons

Show full item record

dc.contributor.author Beldzik, Ewa [SAP14011592] pl
dc.contributor.author Domagalik-Pittner, Aleksandra [SAP14000219] pl
dc.contributor.author Gawłowska, Magda [SAP14011572] pl
dc.contributor.author Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.contributor.author Mojsa-Kaja, Justyna [SAP11019501] pl
dc.date.accessioned 2018-02-26T11:45:12Z
dc.date.available 2018-02-26T11:45:12Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1863-2653 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50689
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title When three is greater than five : EEG and fMRI signatures of errors in numerical and physical comparisons pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 805-818 pl
dc.description.volume 223 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s00429-017-1527-7 pl
dc.identifier.eissn 1863-2661 pl
dc.title.journal Brain Structure & Function pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Małopolskie Centrum Biotechnologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2018 A]: 45


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa