Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Twórczość nadaje sens życiuAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Janus-Sitarz Anna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Janus-Sitarz Anna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Janus-Sitarz Anna