Jagiellonian University Repository

Reguacje z zakresu czasu pracy a zatrudnienie cywilnoprawne

Reguacje z zakresu czasu pracy a zatrudnienie cywilnoprawne

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska  Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska