Jagiellonian University Repository

Poeta "przed czymś nieznanym w samym sobie" : czyli Kazimierz Wierzyński słuchający muzyki

pcg.skipToMenu

Poeta "przed czymś nieznanym w samym sobie" : czyli Kazimierz Wierzyński słuchający muzyki

Show full item record

dc.contributor.author Puchalska, Iwona [SAP11018455] pl
dc.date.accessioned 2018-02-22T12:55:00Z
dc.date.available 2018-02-22T12:55:00Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0035-9602 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50624
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Poeta "przed czymś nieznanym w samym sobie" : czyli Kazimierz Wierzyński słuchający muzyki pl
dc.title.alternative A poet "facing something unknown about himself" : or Kazimierz Wierzyński listening to music pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 377-388 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122163/edition/106485/content pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 4 (343) pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.identifier.doi 10.1515/ruch-2017-0043 pl
dc.identifier.eissn 2300-1968 pl
dc.title.journal Ruch Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-05 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project DEC-2013/11/B/HS2/02881 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0