Jagiellonian University Repository

Przesłanki uzyskania wyłącznego prawa do nowej odmiany roślin a przesłanki zdolności patentowej

Przesłanki uzyskania wyłącznego prawa do nowej odmiany ...

Show full item record

dc.contributor.author Nieszporek, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2018-02-22T11:53:25Z
dc.date.available 2018-02-22T11:53:25Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50605
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Przesłanki uzyskania wyłącznego prawa do nowej odmiany roślin a przesłanki zdolności patentowej pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 82-103 pl
dc.identifier.weblink http://www.uj.edu.pl/documents/4137545/d343ca56-358e-492a-b789-100c67492065#page=82 pl
dc.description.number 1 pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-22 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa